מי גבעתיים

שאלות ותשובות - קצת עלינו

מהו תאגיד "מי גבעתיים"?

“מי גבעתיים” הינה חברה בע"מ, הפועלת כתאגיד מים וביוב, שהוקמה ע"י עיריית גבעתיים, מתוקף חוק תאגידי מים וביוב התשס"א – 2001. התאגיד עוסק בתחזוקה ובשדרוג ופיתוח של צנרת המים והביוב בעיר. כמו כן, פועל התאגיד ליישום שוטף של טכנולוגיות מתקדמות, המאפשרות שיפור במי השתיה וטיפול יעיל במי הביוב.

מטרותיו העיקריות של תאגיד "מי גבעתיים" הן: הפרדת משק המים והביוב העירוני מהמערכת העירונית והפעלתו כמשק כלכלי סגור, תגבור הפיקוח והאכיפה מול צרכני המים הפרטיים והעסקיים בעיר, שיפור מתמיד של איכות השירות ואיכות המים, המסופקים לתושבי גבעתיים והשקעות כל תקבולי המים והביוב בשיפור ושדרוג תשתיות המים והביוב ברחבי העיר גבעתיים.
 

 

לראש העמוד לראש העמוד

מדוע הוקם תאגיד “מי גבעתיים"?

מדינת ישראל קבעה עפ"י חוק, כי כל הרשויות המקומית מחוייבות להקים תאגיד מים וביוב, או לחלופין, להצטרף לתאגיד אזורי הקרוב אליה מבחינה גיאוגרפית.

החלטת המדינה נועדה בעיקר על מנת להבטיח הפרדה של פעילות המים והביוב משאר הפעילויות המוניציפליות וכן, לוודא שהפעילות הכספית של המים והביוב תבוצע על פי עיקרון של "משק כלכלי סגור", דבר שיוכל לאורך זמן להבטיח יותר השקעות כספיות בשיקום ושדרוג משק המים והביוב של העיר וכן, לשפר את השירות לתושב.

לראש העמוד לראש העמוד

מיהם הבעלים של תאגיד “מי גבעתיים"?

עיריית גבעתיים הינה הבעלים של תאגיד "מי גבעתיים" והיא מחזיקה כיום ב- 100% ממניות התאגיד.

בעתיד, שמורה לעירייה הזכות למכור חלק ממניותיה, בכפוף לאישור הגופים הממשלתיים המפקחים.

לראש העמוד לראש העמוד

מי מפקח על פעילות “מי גבעתיים"?

תאגיד “מי גבעתיים” כפוף לרשות הממשלתית למים וביוב ומפוקח על ידה. התאגיד מחוייב להגיש דו"חות כספיים על בסיס רבעוני ושנתי וכן דו"חות נוספים, המשקפים את פעילותו בתחום משק המים והביוב בעיר.

לראש העמוד לראש העמוד

מהם הקפי פעילות “מי גבעתיים”?

"מי גבעתיים" מספקת שירות לאוכלוסיית גבעתיים, המונה כ-50,000 תושבים. 
סך צריכת המים של העיר נעמדת בכ- 4 מיליון מ"ק בשנה ושפיכת הביוב המסולקת מהעיר ומוזרמת למכון הטיהור של השפד"ן מגיעה לכ- 2.5 מיליון מ"ק.

לראש העמוד לראש העמוד

מהו מקור המים של גבעתיים?

כמחצית מהמים, שצורכת העיר, מופקים מבארות המים של "מי גבעתיים" וכמחצית מהמים נרכשים מחברת "מקורות".
לראש העמוד לראש העמוד

מי קובע את גובה תעריפי המים והביוב?

תעריפי המים והביוב נקבעים ע"י הרשות הממשלתית למים ולביוב ומעודכנים מעת לעת על ידה. כמו כן, התעריפים הינם אחידים בכל הארץ.

 

לראש העמוד לראש העמוד
הרשמה לקבלת מידע בשוטף ובחירום
*
*
*
עבור לתוכן העמוד