מי גבעתיים

הפלרה

הוספת פלואור למים למען בריאות השיניים. על פי תקנות בריאות העם, החל מ- 26.8.14 התאגיד אינו מבצע הפלרה במים אותם הוא מספק לתושבי העיר גבעתים. 

 

הרשמה לקבלת מידע בשוטף ובחירום
*
*
*
עבור לתוכן העמוד