מי גבעתיים

מים מליחיים

מים שמליחותם בינונית, היינו בטווח המליחויות שבין מים שפירים למי ים מלוחים.

הרשמה לקבלת מידע בשוטף ובחירום
*
*
*
עבור לתוכן העמוד