מי גבעתיים

קולחים

שפכים שעברו טיפול להפחתת העומס האורגני על ידי הרחקת הבוצה ותהליכי טיהור נוספים. ניתן להסב את הקולחים לשימוש חוזר להשקיית גינון ונוף, לחקלאות ולתעשייה ולהחדרה למי תהום ולשיקום נחלים.

הרשמה לקבלת מידע בשוטף ובחירום
*
*
*
עבור לתוכן העמוד