מי גבעתיים

בור ספיגה

בור המשמש או המיועד לשמש לקליטת שפכים לשם סילוקם בדרך של חלחול לקרקע. לרב יהיה בור הספיגה בעומק ממוצע של 1-2 מטר וברדיוס של 1/2 מטר. בורות כאלו היו בשימוש בעבר, כאשר עדיין לא היו מערכות ביוב מסודרות. דפנותיו של בור הביוב חדירים למי שבתוכו ולכן מי הביוב המוזרמים אליו מחלחלים ומזהמים את האדמה שמסביבו.

הרשמה לקבלת מידע בשוטף ובחירום
*
*
*
עבור לתוכן העמוד