מי גבעתיים

הערכת צריכה

ישנם מקרים בהם, מסיבות שונות, לא ניתן לקבל מידע בדבר הצריכה בפועל במדי המים, המשויכים או הראשיים. במקרים אלה החשבון התקופתי הנשלח לצרכן נערך על בסיס הערכה ולא על בסיס נתוני הצריכה בפועל. 

הרשמה לקבלת מידע בשוטף ובחירום
*
*
*
עבור לתוכן העמוד