מי גבעתיים

הפרשי מדידה

ההפרש בין הכמות שעברה, בתקופה מסוימת, במד המים הראשי בנכס, לבין סך כל הכמויות שעברו בכל מדי המים המשויכים בנכס, כפי שנמדדו באותה תקופה.
הרשמה לקבלת מידע בשוטף ובחירום
*
*
*
עבור לתוכן העמוד