מי גבעתיים

מפריד שומן

תקנות משרד הבריאות ומשרד איכות הסביבה מחייבות כל בעל מסעדה או מטבח מוסדי גדול להתקין ביציאה למערכת טיהור השפכים מתקן מיוחד להפרדת שמנים - וזאת למניעת ריחות לוואי ומטרדים בריאותיים העלולים להיווצר במערכת הביוב של המטבח, וכן למניעת עומסים אורגנים כבדים ונזקים בצנרת ובמערכות טיהור השפכים המוניציפאליות והארציות. המפריד הוא מתקן פיזיקאלי המציף את השומן על פניי המים. כתוצאה מכך "נלכדים" השומנים במפריד והמים מוזרמים לרשת הביוב הארצית או לבור ספיגה. אחת לתקופה, יש לבצע שאיבה של המפריד.

הרשמה לקבלת מידע בשוטף ובחירום
*
*
*
עבור לתוכן העמוד