מי גבעתיים

משרד הבריאות

הגוף הסטטוטורי שמאשר הקמת מתקן טיהור שפכים. משרד הבריאות אחראי על מתן היתרי השקיה בקולחין, וקביעת תדירויות בדיקות איכות הקולחין.
הרשמה לקבלת מידע בשוטף ובחירום
*
*
*
עבור לתוכן העמוד