מי גבעתיים

רשות המים

אחראית על ניהולו, תפעולו ופיתוחו של משק המים, על שימור ושיקום מקורות המים הטבעיים, פיתוח מקורות מים חדשים ופיקוח על צרכני ומפיקי מים. אינה ממלאת אחר החלטת הממשלה להקצות 50 מיליון מ"ק מים בשנה לטבע ולנחלים, בטענה של מחסור במים. 

הרשמה לקבלת מידע בשוטף ובחירום
*
*
*
עבור לתוכן העמוד