מי גבעתיים

תהליכי אכיפה

בסמכות התאגיד לנתק את אספקת המים לנכס שלא שילם את חובו.

 

סמכות זו תופעל בהתאם לכללים הבאים:

  1. התאגיד ישלח לצרכן הודעת חיוב, בה יצוין סכום החיוב והמועד לתשלום.
  2. לאחר 15 יום ממועד התשלום, במידה והחוב לא שולם, ישלח התאגיד התראה ראשונה לבעל החוב, לפיה יידרש החייב לשלם את חובו, תוך 25 יום נוספים.

 

במידה ולא ישולם החוב תוך פרק זמן זה, יפעיל התאגיד את הסמכות לאכיפה מנהלית כחוק במסלולים שונים כגון:

  1. שליחת התראה לפני ניתוק.
  2. שליחת התראה לפני עיקול מטלטלין (טופס 3)
  3. עיקול צד ג' וכדומה.

 

בפועל ינתק התאגיד את אספקת המים לנכס- אם החוב לא שולם לאחר 30 יום מקבלת ההתראה לפני ניתוק המים ביחידת הדיור.

הרשמה לקבלת מידע בשוטף ובחירום
*
*
*
עבור לתוכן העמוד