מי גבעתיים

טופס הצהרה על קריאת מונה מד מים

פרטי הנכס שבגינו מוגשת ההצהרה

*  

*

   
*
*
*
 

פרטי מגיש ההצהרה

*
*
*

 

הנני מצהיר בזאת כי הקריאה שעליה הצהרתי בטופס זה נכונה ליום החתום לעיל.

חברת ''מי גבעתיים'' אינה אחראית על נכונות הקריאה.

 

חשוב! יש להעביר הצהרה זו בהתאם לאזור החלוקה.

אזור חלוקה מס' 1: הצהרה תשלח בסוף כל חודש אי זוגי

אזור חלוקה מס' 2: הצהרה תשלח בסוף כל חודש זוגי

  הצהרה על קריאת מונה
הרשמה לקבלת מידע בשוטף ובחירום
*
*
*
עבור לתוכן העמוד