מי גבעתיים

טופס בקשת התקנת מד מים

 

פרטי הנכס שבגינו מוגשת הבקשה

*
*
*
*
*

פרטי מגיש הבקשה

*
*
*
*

זיקה לנכס

הנני הבעלים של הנכס
הנני שוכר בנכס שם בעל הנכס  

לתשומת לבך:

חוק מדידת המים מחייב התקנת מדי מים דירתיים בכל דירה ודירה על חשבון הצרכן.

עבודת הפרדת הצנרת תיעשה באמצעות שרברב פרטי תוך קבלת ייעוץ ובפיקוח התאגיד. 

להצהרה זו מצורפים המסמכים הבאים (יש לצרף את המסמכים שלהלן).
* טען קובץ
טען קובץ
אנא הקפד לציין בכל פניה את מס' הנכס

  בקשה להתקנת מד
הרשמה לקבלת מידע בשוטף ובחירום
*
*
*
עבור לתוכן העמוד