150 מיליון ₪ הושקעו מיום הקמת "מי גבעתיים" בשדרוג והקמת תשתיות מים וביוב חדשות בכ- 90 רחובות, מתוך 163 רחובות העיר.

כ - 70 קילומטרים של צנרת מים וביוב הוחלפה מתוך - 170 ק"מ אורך כלל הצנרת בעיר.

הפרויקטים מבוצעים באמצעות שימוש בטכנולוגיות חדישות תוך שמירה על איכות הסביבה וצמצום למינימום את ההפרעה לתושבים.

בשנת 2022 נמשיך בהקמת ושדרוג תשתיות לרווחת תושבי העיר.

לפניכם עיקרי תכנית העבודה לשנת 2022:

שם הפרויקט היקף כלל הפרויקט
(אלפי ₪, לפני מע"מ)
תכנית השקעות 2022
(אלפי ₪, לפני מע"מ)
ביצוע צפוי בשנת 2022
(אלפי ₪, לפני מע"מ)
תכולת הפרויקט
השומר/ המעורר 1,256 1,203 1,256 שדרוג תשתיות מים וביוב ברחובות השומר ומעורר באורך כ 250 מטר
המרי 7,656 2,116 2,572 שדרוג תשתיות מים וביוב ברחוב המרי באורך כ 850 מטר לרבות הכנות מעברי צנרת לברכת מים עתידית 
ריינס 4,215 2,107 0 שדרוג תשתיות מים וביוב ברחוב ריינס באורך כ 550 מטר
רח' רבין  (מקטע ויצמן /דרך השלום) 1,700 1,700 0 שדרוג תשתיות מים וביוב ברחובות רבין /דרך השלום באורך כ 750 מטר בשיתוף עם חב' נת"א קו מהיר לעיר 
ההגנה (מקטע אילת-דרך השלום) 1,219 0 1,219 פיתוח תשתיות מים וביוב  300 מטר
רח' טייבר (מקטע ויצמן- אבני זיכרון) 4,219 4,219 4,219 פיתוח תשתיות מים וביוב  700 מטר
קו ביוב - רח' כרמלי (חיבור דרך ר"ג) 2,719 2,719 1,350 שדרוג קו ביוב ראשי בשיטת ניפוץ בשטח רמת גן. ביצוע ע"י מי ר"ג.
קו ביוב - רח' הטייסים (חיבור דרך ר"ג) 8,135 7,395 8,135 שדרוג קו ביוב ראשי בכביש הטייסים בשטח רמת גן. ביצוע ע"י מי ר"ג.
קו  ביוב אלוף שדה - שדרוג בניפוץ  1,200 0 1,200 ניפוץ קו ביוב ברח' אלוף שדה כולל חציה לכיוון רח' כרמלי רמת גן 
בורוכוב  2,989 796 796 שדרוג קווי מים וביוב 
הקמת מאגר מים חדש 28,750 1,000 150 הקמת מאגר מים עירוני בנפח 11,000 מ"ק 
סה"כ השקעות בשדרוג ופיתוח קווי מים וביוב 64,058 23,255 20,897