עיריית גבעתיים, באמצעות "מי גבעתיים" וחברת יעד-החברה לפיתוח גבעתיים, החלו בביצוע פרויקט לשדרוג וחידוש רחוב טייבר.
מטרת הפרויקט מלבד שדרוג וחידוש תשתיות המים והביוב ברחוב, הינה יצירת מרחב פנאי ומנוחה תוך שימור על שדרת עצי הפיקוס, המהווים חלק מהותי מ"היער העירוני" בגבעתיים.