תעריפי מים לאוכלוסיות מיוחדות: מידע וזכאות

כל הפרטים על ההטבה בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות

על פי החלטת רשות המים, החל מ-1 ביולי 2012 ניתנת הטבה בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות העומדות בתנאי הזכאות שנקבעו על ידי ועדת הכספים של הכנסת.

לרשימה המעודכנת של קבוצות אוכלוסייה הזכאיות לקבלת ההטבה בתעריף המים לחצו כאן.

משמעות ההטבה: הכפלת הכמות המוכרת לתושבים.ות המופיעים.ות ברשימת הזכאים בתעריף הנמוך לחודש.

כלומר: כל תושב.ת מקבל.ת 3.5 מ"ק לחודש בתעריף המים הנמוך בעד כל נפש שמתגוררת ביחידת הדיור. תושבים/ות העומדים/ות בתנאי הזכאות למתן ההטבה בגין שייכות לאוכלוסיות מיוחדות – מקבלים.ות כמות נוספת של 3.5 מ"ק לחודש, ובסה"כ 7 מ"ק לחודש, בתעריף הנמוך בעד כל נפש שמתגוררת ביחידת הדיור.

ההטבה לזכאי.ת יכולה להגיע לכ-220 ₪ בשנה. במידה ונקבעת זכאותך על פי הכללים, המידע יופיע בחשבון החיוב תחת: פירוט חיובי מים.

שימו לב – במידה ואתם.ן עומדים/ות בתנאי הזכאות למתן ההטבה על פי הקריטריונים המפורטים בפרסומים - ההטבה תעודכן בחשבונכם.ן ותינתן באופן רטרואקטיבי החל מיום תאריך עדכון קבלת ההטבה אשר נקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי.

לפרטים נוספים ומלאים בדבר זכאות ומתן ההטבה לחצו כאן