כל מה שצריך לדעת על מניעת זרימת מים חוזרת (מז"ח)

מי השתייה הזורמים בעורקי המים של מדינת ישראל נחשבים למים איכותיים ובטוחים לשתייה מכל ברז. כדי להבטיח זאת, איכות המים נבדקת במקורות המים וברשת האספקה באופן שוטף. עם זאת, קיימת סכנה לפגיעה באיכות המים עקב זרימה חוזרת (בכיוון הפוך לכיוון הזרימה המתוכנן) של מים מזוהמים המגיעים ממפעלים, בתי עסק, משקים חקלאיים וכו'. חדירה של מים מזוהמים למערכת מי השתייה הציבורית עלולה להוביל לפגיעה בבני אדם ובבעלי חיים. בעיה זו ניתנת למניעה על ידי התקנת אביזרים המונעים זרימת מים חוזרת (מז"ח) מהצנרת הפרטית אל הצנרת הציבורית.

מה הם אביזרים למניעת זרימה חוזרת ומה חשיבותם

אביזרים למניעת זרימת מים חוזרת (מז"ח) נועדו להגן על הציבור הרחב מפני אפשרות של זיהום מערכת מי השתייה כתוצאה מזרימת מים חוזרת מרשת המים הפרטית לרשת המים הציבורית.

אביזרים מונעי זרימה חוזרת, כשמם כך הם – מונעים זרימה חוזרת של מים מרשת המים הפרטית לעבר הרשת הראשית של אספקת המים. ברגע שמי השתייה חוצים את המז"ח, הם אינם יכולים לחזור עוד אל רשת צינורות האספקה המשותפת לבניינים השכנים, כיוון שהשסתומים נפתחים רק לכיוון אחד וננעלים לכיוון הנגדי.

התקנת אביזר למניעת זרימה חוזרת נאכפת במסגרת התקנות, החוקים, אישורי הבנייה והרישיון להפעלת העסק, וחייבת להתבצע על-ידי מתקינים מוסמכים מטעם משרד הבריאות.

מי מחויב בהתקנת מז"ח?
תקנות בריאות העם מחייבות כל בית עסק בהתקנת מז"ח, בהתאם לסיווגו כפי שמופיע ברישיון העסק שברשותו. כמו כן, נדרשים בהתקנת מז"ח בעלי מערכות (לרבות בתים פרטיים ומשותפים) בהן קיים שימוש במים שלא לצרכי שתייה (כיבוי אש, מערכות הסקה ו/או שימושים נוספים במים למטרות שונות מצריכה ביתית וסניטרית). לדוגמה: בתי דפוס, מפעלים כימיים, תחנות דלק, מעבדות, מוסכים ועוד. על פי הוראת החוק, בעל המקום מחויב בבדיקת האביזר מדי שנה על ידי בודק מוסמך ובשליחת העתק תעודת הבדיקה אל רשויות הבריאות המוסמכות. הזנחה של חובה זו הינה עבירה על החוק ועלולה לגרור, בנוסף להליכים משפטיים, לסגירת המקום ע"י רשויות הבריאות. 

מידע נוסף באתר משרד הבריאות >

מתקיני ובודקי מז"חים >