נוהל  תחזוקת רשת הביוב העירונית 

מטרת ההוראה 

לתאר את הפעולות המבוצעות לצורך תחזוקת רשת הביוב העירונית בתאגיד מי גבעתיים 

תוכן  

 • עבודות האחזקה ברשת הביוב מבוצעות על ידי התאגיד באמצעות קבלנים חיצוניים.
 • עבודות האחזקה מתחלקות לתחזוקה מונעת, הכוללת פעילות מנע בקווי הביוב ותחזוקת שבר.

תחזוקה מונעת: 

1.  שטיפת קווי ביוב

1.1 במהלך השנה תתבצענה באופן קבוע עבודות שטיפת קווי הביוב בעיר, על פי תוכנית שטיפה תקופתית שתוכן ע"י מנהל התפעול ותוך התבססות על עיבוד נתונים של אירועי סתימות ברחבי העיר.

1.2 הרחובות שנשטפו יסומנו על גבי מפת העיר. ביצוע השטיפה ברחובות יתועד בטופס ביצוע המעקב אחר פעולות תחזוקה של מערכת הביוב.

2. שרוול קווי ביוב ושיקום שוחות ביוב

שרוול קו ביוב הינה שיטה לחידוש קווי ביוב ללא חפירה כאשר קיימת בעיה בקו ביוב  אפשרות זו תישקל ע"י מנהל התפעול ומהנדס ראשי בהתאם לתוואי קו הביוב, חלופות, עלויות.

3. תחזוקת שבר: 

פעילות הקבלן תיעשה בהתאם לקריאות שהתקבלו במוקד העירוני (3107*) והוזנו במערכת המוקד העירוני.

הפניות יפתחו במוקד התקלות של התאגיד/ מוקד עירוני .

 • מוקד התקלות יעביר את הפניה לאנשי צוות השטח של התאגיד.
 • צוות שטח  יגיע לאתר  ויתעד את המפגע ,יפעיל את קבלן האחזקה .
 • במידה והבעיה מורכבת, צוות שטח יידע את מנהל התפעול של התאגיד או מהנדס התאגיד  שינחו את הצוות בהמשך טיפול  סגירת אזור מסוכן, הזמנת קבלן אחזקה/ קבלן ביובית,
 • מוקד התקלות ינהל רישום של פרטי הפנייה וינהל מעקב עד לסיום הטיפול בה.

צוות השטח /כונן של התאגיד יסגור פניות מול מוקד התקלות.

4. סתימות ביוב:

4.1 פריצות ביוב בכביש /  מדרכה – תשתיות ציבוריות:

 • מוקד התקלות יודיע לצוות השטח /כונן של מי גבעתיים על מיקום פריצת הביוב כפי שדווח לו.  
 • נציג הצוות /כונן יגיעו לכתובת ויאתרו את מקור סתימת הביוב לאחר האיתור יזמינו את קבלן הביובית לפתיחת הסתימה.
 • קבלן הביובית ידווח לנציג התאגיד/כונן על ביצוע פתיחת הסתימה, יעדכן אודות כל חריגים שנצפו בשוחה או בסביבתה.
 •  בסיום הטיפול נציג מי גבעתיים יסגור את הפניה מול המוקד העירוני.

4.2 מקרים בהם הביוב גלש והגיע לניקוז:

 • ככל שמדובר בגלישת ביוב מאסיבית או ממושכת שהביאה לזרימת שפכים לפתחי ניקוז ועלולה לגרום לזיהום ים או נחלים, יינתן מענה דחוף: ביצוע חיבור מעקף (By Pass)  שישאב את הביוב לשוחה תקינה. 
 • בהיעדר חיבור שכזה, יופעלו ביוביות בתורנות לפינוי הביוב. 
 • יימסר דיווח על האירוע למנכ"ל החברה, וזה יעביר עדכון מסודר לנציגי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות.