כל המידע על תעריפי המים והביוב

התעריפים בגין שירותי המים והביוב המסופקים על ידי "מי גבעתיים" הינם אחידים בכל הארץ ונקבעים בידי מועצת רשות המים הממשלתית. סכום החיוב, הנקוב על החשבונית הדו-חודשית שמגיעה אליכם.ן הביתה, נקבע על פי מכפלה של תעריפי המים המעודכנים ב-כמות המים שנצרכה בתקופת החיוב, אותה בוחנים על פי ההפרש בין קריאת מד המים הנוכחית לקריאה האחרונה שנרשמה.

על פי החוק הקיים, כל אזרח.ית ישראלי.ת זכאי.ת לקבל בצריכה הביתית כמות של 3.5 מ"ק לחודש בתעריף נמוך (כמות מוכרת) בעד כל נפש המתגוררת ביחידת הדיור. היה ולא דיווח.ה התושב.ת על מספר הנפשות ביחידת הדיור – יחושב חשבון המים על פי ברירת המחדל, שהיא שתי נפשות.

תעריפי המים והביוב לצרכנים הביתיים:

על פי כללי תאגידי מים וביוב התש"ע – 2009, צריכה ביתית כוללת שני תעריפים:

תעריף נמוך (תעריף 1) –  7.514ש"ח עבור מ"ק (מעודכן לשנת 2022)
עבור כמות מוכרת של עד 7 מ"ק בחודשיים כפול מספר הדיירים.ות המוכרים ביחידת הדיור.

תעריף גבוה (תעריף 2) - 13.488 ש"ח עבור מ"ק (מעודכן לשנת 2022)
עבור כמות מים נוספת שנצרכה מעבר ל-7 מ"ק המוכרים בחודשיים כפול מספר הדיירים.ות המוכרים ביחידת הדיור.  

תעריפי מים וביוב שאינם לצריכה פרטית:

תעריף גבוה (תעריף 2) – 13.488 ש"ח עבור מ"ק (מעודכן לשנת 2022).
חשבון המים והביוב לשימושים תעשייתיים, שמעבר לצריכה ביתית, ייחשב על פי התעריף הגבוה (למעט התעריף לגינון ציבורי הפטור מרכיב הביוב). לדוגמה, בתחומי המסחר והתעשייה, השירותים, מקוואות, בתי חולים, צה"ל וכו'. במקרה של צריכה מעל 15,000 מ"ק, ניתנת זכאות לתעריף מופחת, פרטים יופיעו בחשבונם של צרכנים וצרכניות אלו.

הטבה בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות

על פי החלטת רשות המים, החל מ-1 ביולי 2012 ניתנת הטבה בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות העומדות בתנאי הזכאות שנקבעו על ידי ועדת הכספים של הכנסת. משמעות ההטבה היא תוספת של 3.5 מ"ק לזכאי.ת לחודש, ובסה"כ 7 מ"ק לחודש, בתעריף נמוך בעד כל נפש שמתגוררת ביחידת הדיור. לפרטים המלאים על הטבת אוכלוסיות מיוחדות לחצו כאן

תעריף ביוב בלבד

במקרים בהם מתקבלים שרותי ביוב בלבד על ידי התאגיד, התשלום יחושב על סמך תעריף ביוב העומד על 5.494 עבור מ"ק (מעודכן לשנת 2022). ניתן לקבל פרטים נוספים במחלקת שירות של תאגיד מי גבעתיים או באתר רשות המים.

שימו לב – התעריפים הרשומים כאן מעודכנים לתאריך ל-1 בינואר 2022 ומתעדכנים אחת לתקופה בהתאם להנחית רשות המים. בכל מקרה של חוסר התאמה או סתירה בין עמוד זה לבין הוראות החקיקה, יש להתייחס להוראות החקיקה כמחייבות.

להלן טבלת תעריפים מעודכנת לצריכה ביתית, עסקים, תעשייה, חקלאות וגינון ציבורי נכון לינואר 2022 (כולל מע"מ):

צריכה ביתית

תקופת חיוב - חודשיים

מחיר למ"ק בש"ח

עד 7 מ"ק לנפש

7.514

מעל 7 מ"ק לנפש

13.488

 

תעריפים אחרים

יעוד / סוג התעריף לחודשיים

מחיר למ"ק בש"ח

נכסים אחרים, עסקים/בתי מלון

13.488

מים לגינון עירוני

7.758 

נכסים עירוניים

11.066

צריכה מעל 15,000 מ"ק בשנה דרך מד מים בודד (בכפוף לתנאים בחוק) 12.318
צריכה מעל 250,000 מ"ק 12.025
 

» למידע נוסף על תעריפי המים לחץ כאן