בקשה להתחבר לברז כיבוי אש לצורך הריסת מבנה

קבלנים.יות מחויבים.ות על ידי העירייה להתיז מים מברז כיבוי בעת הריסת מבנה בכדי למנוע אבק. לשם כך עליהם.ן לקבל מהתאגיד מד מים זמני (למשך ימים ספורים) לשם חיובם.ן בגין צריכת המים כאמור.

לפניכם.ן סדר הפעולות לשם קבלת המד והחזרתו לתאגיד בתום השימוש:

  • הקבלן.ית יפנה למח' גביה באמצעות דוא"ל info@mei-givatayim.co.il בבקשה לקבלת מד מים זמני.
  • התאגיד יוציא לקבלן.ית דרישת תשלום בהתאם לתעריפי רשות המים (סכום זה מהווה פקדון שיוחזר לקבלן עם החזרת המד כשהוא תקין).
  • לאחר ביצוע התשלום על ידי הקבלן.ית , יספק התאגיד לאתר את מד המים ויחתים נציג מטעם הקבלן.ית על קבלת המד ועל קריאת הפתיחה.
  • הקבלן.ית יחויב עבור צריכות המים בפועל.
  • לאחר סיום השימוש במד יעדכנו הקבלן.ית את נציג.ת התאגיד כי סיימו וניתן להשיב את המד לתאגיד.
  • איש שטח של התאגיד יאסוף את המד מהאתר, ירשום את קריאת הפירוק, יבדוק חיצונית את תקינותו ויחזירו למחסן התאגיד. במידה והמד תקין יוחזר לקבלן.ית הסכום ששילם עבור המד. במידה ונגרם נזק למד – לא יוחזר לקבלן.ית הסכום ששילם עבור המד.