כיצד מעדכנים מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור?

על מנת לקבל את ההקצבה בהתאם לנפשות המתגוררות בנכס יש למלא את "טופס עדכון מספר נפשות". ניתן למצוא אותו בעמוד הטפסים באתר. צרכן אשר לא דיווח על מספר הנפשות בנכס, או שדיווח על 2 נפשות ומטה, יעמוד מספר הנפשות המוכר לו על 2 נפשות.

עדכון מספר הנפשות משפיע על גובה החשבון