כיצד מבצעים החלפת משלמים בעת מעבר דירה או השכרת הנכס?

משנה כתובת? חדש.ה בעיר? מזל טוב! כעת עליכם.ן להודיע ל-מי גבעתיים על החלפת משלמים בנכס (בנפרד מהעדכון הנמסר לעירייה).

תהליך החלפת משלמים משמעו עדכון פרטי התושב. ת  בחשבון המים מדייר יוצא לדייר נכנס (במקרה של השכרה/ מכירה של הנכס) לצורך חיובו בתשלום חשבון המים למי גבעתיים. הדייר הנכנס חייב בתשלום מים מיום כניסתו לנכס ומקריאת המונה המדויקת נכון ליום הכניסה – על פי הדיווח בטופס הבקשה להחלפת משלם. שימו לב כי כל עוד לא נמסרה הודעה על עזיבת הנכס ועדכון פרטי המשלמים – החיוב ימשיך להיות על הדייר היוצא.

הגשת בקשה להחלפת משלמים

את החלפת המשלמים ניתן לבצע באמצעות טופס מקוון הנמצא באתר ובאפליקציית MAST או באמצעות טופס ידני -אותו ניתן להוריד מהאתר בקישור  ולשלוח במייל, בפקס או בדואר וכן בהגעה למרכזי השירות הפרונטליים. יש להקפיד על ביצוע הבקשה להחלפת משלמים בצמוד למעבר, זאת על מנת למנוע צבירת חוב על הדייר.ת היוצא.ת במקרה של השכרה או על בעל.ת הנכס היוצא.ת במקרה של מכירה.

לטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:

החלפת משלמים בגין השכרה

  • צילום של חוזה השכירות – עמוד ראשון ועמוד אחרון וכן העמוד המפרט את תקופת השכירות.
  • צילום ת.זשל הדייר היוצא והדייר הנכנס (או אישור ח.פ.) אישור רשם החברות ככל שמדובר בחברה.

החלפת משלמים בגין מכירה

  • חוזה מכר או נסח טאבו עדכני.
  • צילום ת.זשל הדייר היוצא והדייר הנכנס/ אישור ח.פ או תעודת התאגדות מרשם החברות

ירושה

  • צילום ת.ז. של יורש הנכס.
  • צו ירושה/ צו קיום צוואה.

 הסכם גירושין

  • צילום ת.ז. של מקבל הנכס.
  • הסכם גירושין או נסח טאבו עדכני.

גמר חשבון (יציאה מהנכס ללא החלפת משלמים)

  • צילום ת.ז. דייר.ת יוצא.ת.
  • צילום של חוזה השכירות – עמוד ראשון ועמוד אחרון וכן העמוד המפרט את תקופת השכירות.

כדי להימנע מעיכובים בתהליך הטיפול בבקשה - הקפידו למלא את הטופס לפי הדרישות ולצרף אליו את כל הנספחים הנדרשים, לרבות צילום תעודת זהות עם ספח פתוח לרוחב.

בסיום התהליך תבצע מחלקת שירות הלקוחות גמר חשבון ותשלח לדייר.ת היוצא.ת את סיכום החשבון.

שימו לב: בעת מעבר לדירה בעיר יש לוודא כי מספר הנפשות העדכני מצוין בכתובת החדשה. הדבר נכון גם אם מעבר הדירה מתבצע מדירה אחרת בעיר וגם אם עברתם לגבעתיים מעיר אחרת.

לכל שאלה נוספת בנושא ניתן לפנות אלינו באמצעות

בווטסאפ: 055-959-8003
טלפון: 3814* |
1800-800-814
דוא"לinfo@mei-givatayim.co.il
פייסבוק שירות לקוחות:  מי גבעתיים - שם גם תוכלו לקבל עדכונים חשובים ומידע שוטף.