מחליפים צנרת מים וביוב ברחובות השומר והמעורר


החלפת הצנרת תאפשר הולכת מים ברמה ולחצים גבוהים יותר, הולכת שפכים מיטבית וצמצום למינימום של תקלות.

עלות הפרויקט, כ- 1.2 מיליון ש"ח.

עם סיום העבודות של "מי גבעתיים" תשדרג העירייה את המדרכות והכבישים, כך שהתושבים ייהנו מרחוב מחודש.

עד כה החליף "מי גבעתיים" צנרות מים וביוב בכ-90 רחובות, למעלה ממחצית רחובות העיר, בעלות של כ-150 מיליון ש"ח.

עבודות בכביש הרחוב השומר